1. Tên chương trình khuyến mại: Chiếc ôm an tâm
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
3. Hình thức khuyến mại: Giảm giá trực tiếp & tặng quà
4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 31/10/2022
5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Chương trình bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Tâm Bình, Bảo Việt Intercare.
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Khách hàng cá nhân, hộ gia đình (Gia đình gồm: bố, mẹ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp) tham gia sản phẩm bảo hiểm Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Tâm Bình, Bảo Việt Intercare trong năm đầu tiên hoặc đã tham gia bảo hiểm trước đó nhưng gián đoạn trên 1 năm.
7. Nội dung khuyến mại
• Giảm trực tiếp 10% phí bảo hiểm khi khách hàng tham gia hợp đồng Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Tâm Bình, hoặc Bảo Việt Intercare đáp ứng tiêu chí của chương trình có giá trị hợp đồng dưới 10,000,000 VNĐ/năm.
• Giảm trực tiếp 15% phí bảo hiểm khi khách hàng tham gia hợp đồng Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Tâm Bình, hoặc Bảo Việt Intercare đáp ứng tiêu chí của chương trình có giá trị hợp đồng từ 10,000,000 VNĐ/năm trở lên.
8. Cách thức tham dự chương trình khuyến mại
– Khách hàng đăng ký tham gia các chương trình bảo hiểm Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Tâm Bình, Bảo Việt Intercare tại các Ban kinh doanh trực tiếp, các CTTV thuộc Bảo hiểm Bảo Việt (bao gồm các đại lý tổ chức có hợp đồng đại lý với Bảo hiểm Bảo Việt) hoặc website bán hàng trực tuyến: http://baohiemsuckhoetoandien.com
– Không áp dụng khi tham gia bảo hiểm theo các chương trình thiết kế đặc thù qua kênh đối tác như chương trình hội viên qua bệnh viện FV, Vinmec và các chương trình bảo hiểm thiết kế đặc thù bán qua các bệnh viện, đối tác khác.
– Khách hàng lựa chọn tham gia chương trình bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của bản thân, mức ưu đãi sẽ được áp dụng tùy theo chương trình bảo hiểm khách hàng lựa chọn.
– Mỗi Khách hàng được tham gia Chương trình nhiều lần trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.
9. Điều kiện áp dụng
– Quyết định cấp đơn và phí bảo hiểm cuối cùng sẽ do bộ phận giám định của Bảo hiểm Bảo Việt đưa ra.
– Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm có ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm phát sinh trong thời gian khuyến mại. Lưu ý: Ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm sớm nhất là T+1 với T là ngày thanh toán phí.
– Chương trình khuyến mại không áp dụng kèm với các chương trình nhập mã giảm giá hoặc bất kì chương trình khuyến mãi nào khác.
10. Lưu ý đối với một số sản phẩm khuyến mãi
– Bảo hiểm Bảo Việt được quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng tham gia chương trình vào các hoạt động quảng cáo, truyền thông liên quan đến hoạt động khi có sự đồng ý của khách hàng.
– Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Bảo hiểm Bảo Việt có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp, khiếu nại một cách thỏa đáng nhất cho khách hàng. Nếu trong quá trình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại mà vẫn chưa đạt được sự thống nhất của hai bên thì tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Ví dụ về cách giảm phí
– Khách hàng 35 tuổi, tham gia sản phẩm bảo hiểm Bảo Việt An Gia chương trình Bạch Kim, thanh toán phí ngày 03/10/2022, có ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm vào 04/10/2022, khách hàng chỉ tham gia quyền lợi bảo hiểm chính.
• Phí bảo hiểm theo biểu phí chuẩn: 3,861,000 VNĐ
• Phí bảo hiểm khách hàng cần thanh thoán (khuyến mại giảm 10%): 3,474,900 VNĐ
­ Khách hàng 35 tuổi, tham gia sản phẩm bảo hiểm Bảo Việt Intercare chương trình Classic, thanh toán phí ngày 26/10/2022, có ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm vào 27/10/2022, khách hàng chỉ tham gia quyền lợi bảo hiểm chính.
• Phí bảo hiểm theo biểu phí chuẩn: 11,400,000 VNĐ
• Phí bảo hiểm khách hàng cần thanh thoán (khuyến mại giảm 15%): 9.690.000 VNĐ