Hỗ Trợ Trực Tuyến
P. Kinh doanh:
0962.69.03.73
028.668.5.4774

P. Bồi thường
028.3825.1500

Email:
baoviet.bamboo@gmail.com baoviet.bamboo@gmail.com

Hồ sơ yêu cầu bồi thường

Tải về Giấy yêu cầu bồi thường

  1.Nếu khám bệnh ngoại trú, bạn cần thu thập những loại giấy tờ sau:

     - Phiếu khám hoặc sổ khám bệnh

     - Biên lai/Phiếu thu tiền khám bệnh

     - Đơn thuốc

     - Hóa đơn thuốc

     - Các giấy tờ xét nghiệm, siêu âm…. (nếu có)

2. Điều trị răng:

     - Tại khu vực Tp.HCM: khám tại các phòng khám răng trong hệ thống bảo lãnh viện phí.
     - Ngoài khu vực Tp.HCM: khám và điều trị răng tại các phòng khám có đăng ký kinh doanh & giấy phép hành nghề hợp pháp.

3. Trường hợp nhập viện điều trị:

    - Tại các bệnh viện trong hệ thống bảo lãnh viện phí:

           + Bạn chỉ cần xuất trình thẻ baoviet healthcare và CMND

           + Nhân viên Bảo Việt sẽ làm phiếu bảo lãnh viện phí cho các bạn

     - Tại các bệnh viện khác: các bạn cần thu thập

           + Các chứng từ y tế: đơn thuốc, giấy ra viện, phiếu điều trị , phiếu mổ (trường hợp phẫu thuật)… do người có thẩm quyền của cơ sở y tế ký, đóng dấu.

           + Các chứng từ chi phí y tế: biên lai, hoá đơn bệnh viện, phòng khám…

           + Giấy chứng tử (trường hợp Người được bảo hiểm chết).

 

Liên hệ