Hỗ Trợ Trực Tuyến
P. Kinh doanh:
0962.69.03.73
028.668.5.4774

P. Bồi thường
028.3825.1500

Email:
baoviet.bamboo@gmail.com baoviet.bamboo@gmail.com

Giới thiệu quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện - Baoviet Healthcare gồm các gói sản phẩm với các quyền lợi

bổ sung phong phú để khách hàng lựa chọn trên cơ sở cân đối giữa nhu cầu và khả năng

tài chính của mình.

Quyền lợi chính (Theo lựa chọn của khách hàng)
Điều kiện A: Bảo hiểm sinh mạng Bảo hiểm trường hợp chết hoặc tàn tật toàn bộ vĩnh viễn không phải do tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm
Điều kiện B: Tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn Bảo hiểm trường hợp chết, thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.
Điều kiện C: Chi phí y tế do tai nạn Bảo hiểm cho các chi phí y tế nội trú và ngoại trú thực tế và hợp lý phát sinh trong trường hợp tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm
Điều kiện D: Điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật Bảo hiểm cho trường hợp ốm đau, bệnh tật  xảy ra trong thời hạn bảo hiểm khiến Người được bảo hiểm (NĐBH) phải nằm điều trị nội trú và/hoặc phẫu thuật tại bệnh viện
Các quyền lợi mở rộng
Điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật Bảo hiểm cho các chi phí y tế phát sinh điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật trong thời hạn bảo hiểm như tiền khám bệnh, tiền thuốc theo kê đơn của bác sĩ, tiền làm các xét nghiệm, vật lý trị liệu, chăm sóc răng cơ bản,…
Thai sản
Quyền lợi mổ đẻ và sinh thường:
a) Biến chứng thai sản
b) Sinh mổ
c) Sinh thông thường
Trợ cấp mất giảm thu nhập Bồi thường cho NĐBH một khoản trợ cấp trong thời gian NĐBH điều trị nội trú và/hoặc ngoại trú đối với trường hợp tai nạn, và điều trị nội trú đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật trên cơ sở số ngày nghỉ thực tế

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết tại những mục tiếp theo. 

Bảo Việt An Gia trẻ em - C.trình VÀNG, BẠCH KIM
4,587,000 VNĐ
  Mức phí trên áp dụng cho trẻ từ 7 - 9 tuổi tham gia chương trình VÀNG. Điều kh..
Bảo Việt An Gia trẻ em - Chương trình ĐỒNG và BẠC
1,320,000 VNĐ
  Mức phí trên áp dụng cho trẻ từ 7 - 9 tuổi tham gia chương trình ĐỒNG. Đi..
Liên hệ