Hỗ Trợ Trực Tuyến
P. Kinh doanh:
0962.69.03.73
028.668.5.4774

P. Bồi thường
028.3825.1500

Email:
baoviet.bamboo@gmail.com baoviet.bamboo@gmail.com

Bảo hiểm sức khỏe cá nhân, gia đình

Điều khoản đối tượng tham gia bảo hiểm: Công dân Việt Nam hoặc người Nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 15 ngày tuổi đến 65 tuổi.Trẻ em từ 15 ngày tuối đến dưới 18 tuổi khi tham gia đơn này bắt buộc phải có bố hoặc mẹ tham gia. Người được bảo hiểm chỉ được tham gia đến 65 tuổi với điều kiện đã tham gia liên tục trước đó từ năm 60 tuổi.

Đơn vị: VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM

ĐỒNG

BẠC

VÀNG

BẠCH KIM

KIM CƯƠNG

A.    QUYỀN LỢI CHÍNH - Chi phí y tế nội trú do ốm bệnh, tai nạn

 Tổng hạn mức bảo hiểm người/năm

93.800.000 /ng/năm

137.600.000 /ng/năm

230.000.000 /ng/năm

342.000.000 /ng/năm

454.000.000 /ng/năm

Phạm vi lãnh thổ

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

1. Chi phí nằm viện

Chi phí phòng, giường bệnh 

Chi phí phòng CS đặc biệt 

Các chi phí bệnh viện tổng hợp

2.000.000  /ngày

Lên đến 40.000.000 /năm không quá 60 ngày/năm

3.000.000  /ngày

Lên đến 60.000.000 /năm không quá 60 ngày/năm

5.000.000     /ngày

Lên đến 100.000.000 /năm không    quá 60 ngày/năm

7.500.000     /ngày

Lên đến 150.000.000 /năm không    quá 60 ngày/năm

10.000.000  /ngày

Lên đến 200.000.000 /năm không   quá 60 ngày/năm

2. Chi phí khám và điều trị trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện

2.000.000

/năm

3.000.000

/năm

5.000.000

/năm

7.500.000

/năm

10.000.000

/năm

3. Chi phítái khám điều trị trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện

2.000.000

/năm

3.000.000

/năm

5.000.000

/năm

7.500.000

/năm

10.000.000

/năm

4. Dịch vụ xe cứu thương, xe cấp cứu bằng đường bộ

5.000.000

/năm

5.000.000

/năm

10.000.000

/năm

10.000.000

/năm

10.000.000

/năm

5. Chi phí Phẫu thuật (không bảo hiểm chi phí mua các bộ phận nội tạng và chi phí hiến các bộ phận nội tạng)

40.000.000

/năm

60.000.000

/năm

100.000.000

/năm

150.000.000

/năm

200.000.000

/năm

6. Phục hồi chức năng 

4.000.000

/năm

6.000.000

/năm

10.000.000

/năm

15.000.000

/năm

20.000.000

/năm

7. Trợ cấp bệnh viện công

80.000/ngày Không quá 60 ngày/năm

120.000/ngày Không quá 60 ngày/năm

200.000/ngày Không quá 60 ngày/năm

300.000/ngày Không quá 60 ngày/năm

400.000/ngày Không quá 60 ngày/năm

B.     QUYỀN LỢI BỔ SUNG

1. Điều trị ngoại trú do ốm bệnh,  tai nạn

6.000.000/năm

6.000.000/năm

6.000.000/năm

10.000.000/năm

15.000.000/năm

·    Giới hạn /lần khám

1.200.000/lần

Không quá 10 lần/năm

1.200.000/lần

Không quá 10 lần/năm

1.200.000/lần

Không quá 10 lần/năm

2.000.000/lần

Không quá 10 lần/năm

3.000.000/lần

Không quá 10 lần/năm

·    Điều trị vật lý trị liệu

50.000/ngày

Không quá 60 ngày/năm

50.000/ngày

Không quá 60 ngày/năm

50.000/ngày

Không quá 60 ngày/năm

100.000/ngày

Không quá 60 ngày/năm

150.000/ngày

Không quá 60 ngày/năm

2. BH Tai nạn cá nhân

Tối đa 1 tỷ đồng

Tối đa 1 tỷ đồng

Tối đa 1tỷ đồng

Tối đa 1tỷ đồng

Tối đa 1 tỷ đồng

3. BH Sinh mạng cá nhân

Tối đa 1 tỷ đồng

Tối đa 1 tỷ đồng

Tối đa 1tỷ đồng

Tối đa 1 tỷđồng

Tối đa 1 tỷ đồng

4. Bảo hiểm Nha khoa

2.000.000/năm

1.000.000/lần khám

2.000.000/năm

1.000.000/lần khám

5.000.000/năm

2.500.000/lần khám

10.000.000/năm

5.000.000/lần khám

15.000.000/năm

7.500.000/lần khám

5. Bảo hiểm thai sản Không Không Không 21.000.000/năm 31.500.000/năm

 

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN - BẢO VIỆT AN GIA 2016

QUY TẮC BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN - BẢO VIỆT AN GIA 2016

 

Bảo Việt An Gia trẻ em - C.trình VÀNG, BẠCH KIM
4,587,000 VNĐ
  Mức phí trên áp dụng cho trẻ từ 7 - 9 tuổi tham gia chương trình VÀNG. Điều kh..
Bảo Việt An Gia trẻ em - Chương trình ĐỒNG và BẠC
1,320,000 VNĐ
  Mức phí trên áp dụng cho trẻ từ 7 - 9 tuổi tham gia chương trình ĐỒNG. Đi..
Liên hệ